<strong>DELL – XPS Revolt – PROJEKTOWANIE 2.0 M.Przybylski (wywiad)</strong>